Mitä järjestelmän valinnassa tulisi huomioida, jotta se olisi aikaa kestävä ja loisi käyttäjälle lisäarvoa jokapäiväiseen asumiseen? Miten järjestelmän elinkaari tulisi huomioida, jotta koko kodin toiminnot eivät ole vain yhden toimijan tuotekehityksen ja -valmistuksen varassa?

 

Kotiautomaation yleistyminen asuntotuotannossa

Kiinnostus kotiautomaatiota kohtaan kasvaa voimakkaasti kuluttajien keskuudessa  ja rakennuttajatkin joutuvat pian tekemään päätöksiä kotiautomaatiojärjestelmien valinnoissa asuntotuotannossa.

Mitkä toiminnot ovat asukkaille tärkeitä, millä toiminnoilla edistetään energiaviisasta asumista ja mihin tasoon rakennuttajien tulisi asuntojen älykkyyttä tulevaisuudessa viedä?

 

Avoimuus + päivitettävyys = Tulevaisuuden kotiautomaatio

Tulevaisuuden kodin käyttö ei ole internet yhteyden, eikä yksittäisen keskusyksikön varassa. Tulevaisuuden kodissa sen älykkäät erilliset laitteet keskustelevat keskenään avoimien ja standardoitujen rajapintojen kautta, jolloin jokainen laite tai järjestelmän osa voidaan päivittää ajan myötä sen hetkisiin vaatimuksiin.

Nykyään lähes kaikkeen on olemassa äppi, mutta kodissa täytyy pystyä asumaan ilman ensimmäistäkään myös tulevaisuudessa.