Franklin suosii arjessaan tavarantoimittajia, jotka toimivat kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja pyrkivät jatkuvasti kehittämään toimintaansa yhä ympäristöystävällisempään suuntaan. Kohteissamme käytetään tuotteita ja tarvikkeita, jotka on valmistettu laadukkaasti, ympäristö huomioiden.  Haluamme omalla toiminnallamme tukea ekologisempaa sähköteknologiaa, ja valita kohteisiimme vihreät arvot huomioon ottavia valaisinvalmistajia. Pyrimme varmistamaan parhaamme mukaan sen, että kiinteistöjen saattaminen energiatehokkaaksi tehdään myös meidän osaltamme ekologisesti, ympäristöä kunnioittaen.

Integroimalla koko hankintaketjun osaksi kestävän kehityksen toimintaperiaatteitamme, voimme ylpeästi sanoa kantavamme kortemme kekoon paremman huomisen puolesta. Koska visionamme on luoda älykkäämpiä asumisen ratkaisuja, koemme ekologisuuden ja kestävän kehityksen linkittyvän kiinteästi kunnianhimoiseen tavoitteeseemme.