Projektimme lähtevät liikkeelle tarjouspyynnöstä, jonka pohjalta lähdemme tekemään laskelmia projektin toteutukselle. Tarjouspyynnön voisi mieltää pulmaksi, johon meidän tulee löytää paras mahdollinen ratkaisu. Meidän tulee siis hahmottaa kokonaiskuva tulevasta projektista, johon asiakas pyytää meiltä tarjousta.

 

Tarjouspyynnön arvioinnin jälkeen  määrittelemme urakan kustannukset tarjouslaskennan avulla. Kun saadaan selville kustannukset, jotka muodostuvat muun muassa materiaalikustannuksista sekä työntekijöiden palkoista, voidaan laskea tarjoushinta ja laatia asiakkaalle tarjous. Tarjousta laskettaessa oleellista on, minkä verran katetta urakka tuottaa yli meidän omien erilliskustannusten. Urakkakohteen erilliskustannukset, kuten tarvikkeet ja aineet, työntekijöiden palkat ja muut muuttuvat urakointi kustannukset, muodostavat siis tarjouslaskentamme kustannusperustan.  Yritykselle ei siis riitä pelkkä teknisten tietojen ja taitojen hallinta, vaan on pystyttävä luomaan näistä myös kilpailukykyinen tuote rakennusalan markkinoille. Tarjousta laskettaessa tulee huomioida myös projektin soveltuvuus meidän omaan liiketoimintaamme:  Onko meillä työntekijöitä käytettävissä tarvittavana ajankohtana? Onko meillä projektiin tarvittavaa osaamista, tai voidaanko jotain erikoisosaamista ostaa ulkopuoliselta toimijalta? Onko meillä jokin kilpailuetu muihin yrityksiin nähden, jota voimme hyödyttää hinnoittelussa? Nämä kaikki kysymykset ovat erittäin oleellisia käydä läpi ennen tarjouksen esittämistä asiakkaalle.

 

Me Franklinilla uskomme yhteistyön voimaan, minkä vuoksi haluamme panostaa yhteistyöhön. Toimimme aina tarkkaan harkittujen yhteistyökumppaneiden kanssa, jonka työn laatuun voimme luottaa. Panostamme asiakassuhteisiimme, jolloin projektin saattaminen tarjouksen laatimisesta valmiiks kokonaisuudeksi on mahdollisimman vaivatonta, toimivaa ja ennen kaikkea laadukasta. Haluamme tarjota asiakkaillemme parhaan mahdollisen ratkaisun, ja uskomme vahvasti, että tämä meidän yhteisöllinen toimintamallimme takaakin parhaan lopputuloksen.

 

Urakkaneuvotteluista jatketaan sitten seuraavassa tekstissä, osa 2 – stay tuned . 🙂